Зборник радова

Књига проширених апстраката (са ISBN бројем), који су прихваћени за учешће на конференцији, биће доступна свим учесницима током конференције. Зборник радова који ће садржати изабране радове са конференције биће накнадно објављен.