Aпстракт

Садржај:

1. назив рада;
2. апстракт дужине 300-500 речи, са јасно представљеним предметом, циљем, методама и резултатима рада;
3. кључне речи;
4. преглед основне литературе)

[Пријавни формулар у ПДФ формату]

Молимо Вас да преузмете формулар за предају апстракта, отворите га на свом рачунару у програму Adobe Acrobat, попуните и пошаљете на e-mail: submission@smartart-conference.rs најкасније до 15. фебруара 2021.

Пажња: не треба попуњавати формулар у претраживачу!