Важни датуми

22. фебруар 2021. Рок за достављање апстракта
1. март 2021. Рок за обавештење о прихватању апстракта
1. јун 2021. Рок за достављање завршеног рада
01. јул 2021. Рок за обавештење о прихватању рада
1. август 2021. Рок за уплату котизације
1. август 2021. Рок за достављање рада коригованог по захтевима рецензената