Важни датуми

22. фебруар 2021. Рок за достављање апстракта
01. март 2021. Рок за обавештење о прихватању апстракта
20. мај 2021. Рок за достављање завршеног рада
01. јул 2021. Рок за обавештење о прихватању рада
15. јул 2021. Рок за уплату котизације
01. август 2021. Рок за достављање рада коригованог по захтевима рецензената