Ејмсов простор

Ментор: Маријана Пауновић, доцент Факултета примењених уметности

Ејмсовов простор је решен перспективном методом, у циљу представљања оптичке илузије код које се елементи у њему, на различитим удаљењима од посматрача, сагледавају као да су у истој равни, иако је, због перспективног умањења, изражена разлика у висинама елемената простора који су исте висине, а на различитим удаљењима. Циљ радионице је да се реализују различити геометријски модели који носе назив „Ејмсов простор“, како би се експериментално – компаративном методом уочиле предности примене одређених геометријских модела.

Радионица је подељена у два дела. Први део радионице одвијаће се на Факултету примењених уметности у трајању од десет дана, а односи се на реализацију и разраду скица, идејних решења и пројекта. Други део предвиђен је за реализацију модела у простору Музеја науке и технике (5 дана).


Учесници радионица Ејмсов простор

Светлана Вељковић, Катарина Клиф, Ирис Синта Маруто, Ивана Митровић, Искра Раце, Марија Тимотијевић
Факултет примењених уметности у Београду, Универзитет уметности у Београду, Србија

Кристина Брковић
Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, Србија

Иринa Жерађанин, Милијанa Живновић, Софијa Ранковић
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Србија