Зборник радова

Књига апстраката (са ИСБН бројем) који су прихваћени за учешће на конференцији биће доступна свим учесницима током конференције. Тематски зборник (М12) који ће садржати изабране радове са конференције биће објављен до краја 2021. године. Публиковани радови морају задовољавати наведени критеријум: оригинални научни рад, минимални обим једног табака – 16 страна текста (1800 словних знакова по страни). Рад у области друштвено хуманистичких наука мора имати минимално два аутоцитата (М 10, 20 или 40), док је за техничко-технолошке и биотехничке науке минимални услов један цитат категорије М20. Мултидисциплинарни радови преузимају критеријеме друштвено хуманистичких или техничко-технолошких наука у зависности од тога на коју се дисциплину позивају.