Организатор

Факултет примењених уметности у Београду представља академско средиште уметничког, истраживачког и научног живота, нераскидиво повезаног са најразличитијим областима наше егзистенције, материјалне културе и друштвене средине.

Комплексност студија на Факултету огледа се у многобројним ужим уметничким областима које су њима обухваћене. Настава је организована на једанаест одсека,  са радионицама и учионицама са неопходном опремом. Заступљене су традиционалне технике паралелно са најновијим технолошким достигнућима, тако да се и наставни програми и опрема иновирају у складу са савременим захтевима, не занемарујући богатство културног наслеђа. Катедра за друштвено-хуманистичке науке даје студијама неопходни теоријски оквир. Посебна пажња посвећена је предметима значајним за ликовно изражавање који су заступљени на свим годинама основних студија.

Иако је Факултет примењених уметности у Београду недавно прославио 70 година свог постојања, историјат ове школе започиње у турбулентном контексту српског друштва с краја 19. века. Почеци организоване школске наставе примењене уметности са дефинисаним програмом досежу у 1895. годину, у оквиру Српске цртачке и сликарске школе Кирила Кутлика. Настава примењене уметности у одређеном обиму одвијала се касније и у Уметничко-занатској школи, наследници Кутликовог образовног концепта, а затим врло конкретно и у оквиру Средње школе за примењену уметност. Она је основана 1938. године, а неки од најзначајнијих носиоца српске уметности тог времена, били су њени први професори. Три године по завршетку Другог светског рата, 1948. године, школа је подигнута на степен Академије, поставши тако прва високошколска институција у области примењене уметности. Свој назив мења у Факултет примењених уметности 1973. године.

У свом развоју и усложњавању, ова високошколска установа, иако врло често суочена са неповољним условима рада и подршке, имала је немерљив утицај на присуство и виталност примењене уметности, као и на њен значај за естетизацију и преображај стварности и друштва у домаћем контексту, али и шире.

Данас је то институција са наставним програмом на свим нивоима академског образовања (основним, мастер и докторским студијама) дефинисаним у оквиру три студијска програма са петнаест модула на основним и мастер студијама и једног, мултидисциплинарног студијског програма на докторским студијама, где се уметничка истраживања и праксе фузионишу са теоријским и научним оквирима. Њени професори и студенти су активни учесници на бројним домаћим и иностраним манифестацијама, добитници су значајних признања, и укључени су у савремене токове развоја различитих дисциплина примењених уметности.

FPU Kralja Petra