О конференцији

Друга међународна конференција Факултетa примењених уметности у Београду
SmartArt – „Уметност и наука у примени: искуство и визија”
Српска академија наука и уметности, Београд, 23–25. 09. 2021.

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду са задовољством најављује другу међународну конференцију СмартАрт 2021 – „Уметност и наука у примени: искуство и визија”. Основна сврха конференције је успостављање међународног форума за размену искустава и визија насталих као резултат међусобног повезивања и интеракције примењених уметности и науке.

Конференцију подржавају Српска академија наука и уметности, Музеј науке и технике и Mузеј града Београда.

Овогодишња тема конференције „Уметност и наука у примени: искуство и визија” заснива се на интердисциплинарном и трансдисциплинарном повезивању примењених уметности са друштвено-хуманистичким, техничко-технолошким, као и другим наукама које утичу на њихов развој. Конференција се фокусира на теоријско-практичне аспекте узајамних веза и искустава између науке и области примењених уметности: Анимације, Архитектуре, Вајарства, Дизајна ентеријера и намештаја, Графике, Графичког дизајна, Илустрације, Индустријског дизајна, Керамике, Костимографије, Савременог одевања, Сликарства, Сценографије, Текстила, Фотографије и других, као и на веома значајну сарадњу науке и уметности у области Конзервације и рестаурације.

Позивамо научнике, уметнике и стручњаке да својим учешћем дају допринос конференцији СмартАрт2021.

SANU
Зграда Српске академије наука и уметности, где ће бити одржан главни програм конференције