Перспективна анаморфоза

Ментор: Маријана Пауновић, доцент Факултета примењених уметности

Значај примењене геометрије у визуелним уметностима, као и њихово међусобно садејство директно се види у илузионистичком сликарству.  Циљ ове радионице је добијање илузионистичке слике у урбаном дизајну – графичког знака који би допринео аутентичности простора на коме се реализује (улаз у Музеј науке и технике). Оваква слика сагледава се као недисторзивна само када је посматрач на предвиђеном месту у односу на које је конструисана анаморфоза. Посетилац који је у покрету улазећи у Музеј учествује у настајању и деконструкцији слике, што доприноси његовом доживљају сензације брзине.

Радионица је подељена у два дела. Први део радионице одвијаће се на Факултету примењених уметности у трајању од десет дана, а односи се на реализацију и разраду скица, идејних решења и пројекта. Други део предвиђен је за реализацију анаморфозе у дворишном простору Музеја науке и технике (4 дана).


Учесници радионица Перспективна анаморфоза 

Анка Арсенић, Софија Булог, Андријана Вукајловић, Анђела Јанковић, Теодора Павковић, Матија Симовић, Сара Фукс
Факултет примењених уметности у Београду, Универзитет уметности у Београду, Србија

Ксенија Бирминац, Аница Матовић
Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, Србија

Natalia Degórska
Jan Matejko Academy of Fine Arts and Design in Krakóv