Пут и смештај

Организатори конференције могу на захтев дати препоруке за смештај.