Организациони одбор

Др Милан Просен
председник Организационог одбора
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија

Мр Оливера Батајић Сретеновић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Др Александар Вулетић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија

Др Данијела Димковић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Др Ирена Живковић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

мср Мина Јовић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Др Бојан Јокић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Др ум. Љубица Кнежевић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Др Весна Круљац
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Mр Тијана Лазић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Арх. Милан Марић
Српскa Aкадемијa наука и уметности
Нови Сад, Србија 

Арх. Бранислав Митровић
Српскa Aкадемијa наука и уметности
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
Београд, Србија

Др Слободан Мишић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Др Маријана Пауновић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Др ум. Ана Продановић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија

мср Софија Ракиџић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија 

Мр Оливера Стојадиновић
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности у Београду
Београд, Србија