Последњи позив за учешће

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду са задовољством најављује другу међународну конференцију СмартАрт 2021 – „Уметност и наука у примени: искуство и визија”. Основна сврха конференције је успостављање међународног форума за размену искустава и визија насталих као резултат међусобног повезивања и интеракције примењених уметности и науке.

Покровитељ конференције је Српска академија наука и уметности.

Овогодишња тема конференције „Уметност и наука у примени: искуство и визија ” заснива се на интердисциплинарном и трансдисциплинарном повезивању примењених уметности са друштвено-хуманистичким, техничко-технолошким, као и другим наукама које утичу на њихов развој. Конференција се фокусира на теоријско-практичне аспекте узајамних веза и искустава између науке и области примењених уметности: Анимације, Архитектуре, Вајарства, Дизајна ентеријера и намештаја, Графике, Графичког дизајна, Илустрације, Индустријског дизајна, Керамике, Костимографије, Савременог одевања, Сликарства, Сценографије, Текстила, Фотографије и других, као и на веома значајну сарадњу науке и уметности у области Конзервације и рестаурације.

Позивамо научнике, уметнике и стручњаке да својим учешћем дају допринос конференцији СмартАрт2021.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Циљеви  конференције су:

  • представљање нових достигнућа, резултата истраживања, теорија и идеја у оквиру примене науке у областима примењене уметности
  • преглед доприноса примењене уметности и уметничких пракси у различитим научним и истраживачким процесима
  • стварање платформе која би омогућила активну размену знања и искустава и пружила подстицајан контекст за колаборативне праксе у пољима примењене уметности и науке
  • увођење нових тенденција, пракси и резултата проистеклих из симбиозе уметности и науке у систем образовања

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Позивамо Вас да учествујете са радовима из следећих тематских области:

I   Историја и теорија примењене уметности

II  Заштита културног наслеђа

III Примењена уметност и дигиталне технологије

IV Примењена геометрија у  уметности

V  Нови материјали и технологије у примењеној уметности и дизајну

VI Просторни и обликовни аспекти дизајна

VII Терминолошки изазови у примењеној уметности

VIII Едукативни аспекти примењених уметности

ЈЕЗИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Радни језици конференције су енглески и српски.

ПЛЕНАРНИ ГОВОРНИЦИ

  • Професор др Рудолф Клајн, Факултет за архитектуру и грађевинарство Миклош Ибл Универзитета Обуда у Будимпешти, Мађарска
  • Др Сава Чвек, оснивач SCA Development International Inc. и почасни доктор Вентворт института за технологију у Бостону.
  • Професор др Стефано Ридолфи, директор центра за дијагностичку анализу Арс Менсура, Универзитет Сапиенца у Риму, Италија
  • Емануел Бреон, главни кустос баштине и шеф одељења за сликарство Музеја француских споменика у Центру архитектуре и баштине (la Cité de l’Architecture et du Patrimoine), Палата Шајо, Париз.

УПУТСТВА ЗА СЛАЊЕ АПСТРАКТА

Обавештења о пријављивању на конференцију и слању апстракта налазе се на сајту конференције http://smartart-conference.rs.

Пријаву за учешће на конференцији и формулар за слање апстракта треба попунити и послати на адресу: submission@smartart-conference.rs

Пријава обухвата:

I Апстракт (1. назив рада; 2. апстракт дужине 300-500 речи, са јасно представљеним предметом, циљем, методама и резултатима рада; 3. кључне речи; 4. преглед основне литературе)

II Податке о аутору (и коаутору) рада.

Апстракти могу бити на енглеском или на српском језику (ћириличким писмом). Организатори конференције препоручују учесницима да припреме презентације на енглеском језику. Представљање појединачног рада на конференцији биће ограничено на приближно 20 минута, заједно са дискусијом.

Аутор може да пријави највише два рада, под условом да само у једном раду буде први аутор.

Упутства ауторима за форматирање целог рада налази зе на сајту конференције на линку: https://smartart-conference.rs/sr/цео-рад/

ВАЖНИ ДАТУМИ

22. фебруар 2021. Рок за достављање апстракта
01. март 2021. Рок за обавештење о прихватању апстракта
20. мај 2021. Рок за достављање завршеног рада
01. јул 2021. Рок за обавештење о прихватању рада
15. јул 2021. Рок за уплату котизације
01. август 2021. Рок за достављање рада коригованог по захтевима рецензената

КЊИГА АПСТРАКАТА И ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК

Књига апстраката (са ISBN бројем) који су прихваћени за учешће на конференцији биће доступна свим учесницима током конференције. Тематски зборник високе академске категоризације, који ће садржати изабране радове са конференције, биће објављен до краја 2021. године.

КОТИЗАЦИЈА

Котизација износи 50 евра по прихваћеном раду (25 евра за студенте докторских студија – уколико је докторанд први аутор рада).

Котизација за учеснике који прате конференцију, а немају пријављен рад, износи 25 евра.

Рецензенти радова зборника конференције биће ослобођени котизације.

Упутства за плаћање су доступна на званичном сајту конференције.

СМЕШТАЈ

Организатори конференције могу на захтев дати препоруке за смештај.

ВЕБ СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Све детаље и важне информације можете наћи на веб страници конференције.

http://smartart-conference.rs

КОНТАКТ:

info@smartart-conference.rs

Очекујемо Ваше радове и надамо се сусрету са Вама у Београду.

У случају евентуалне спречености да скуп организујемо уживо, конференција ће бити одржана у онлајн режиму, о чему ћемо учеснике благовремено обавестити.

У име Организационог одбора:
др Милан Просен, председник
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности у Београду

[Последњи позив за учешће у ПДФ формату] [Пријавни формулар]